Yeni Bahis Siteleri

Posted by

Yeni Bahis Siteleri

Geli?en teknoloji sayesinde art?k, her ?eye ula?mak oldukça mümkün. Bunlardan baz?lar? da yeni bahis siteleri. Peki, sa?lam bir bahis sitesi olup olmad???n? nereden anlayabiliriz?

Her ne kadar web üzerinden bahis yapmak kolay olmu? olsa da pek çok kaçak bahis sitesi mevcuttur. Bunlar? birbirinden ay?rt edebilmek gerçekten zordur. Peki, kaçak iddaa sitesinin güvenilirli?ini nereden anlar?z diye merak ediyorsan?z?

O siteyi detayl? bir biçimde ara?t?r?n. 

Sonuç itibariyle ülkemizde illegal bahis oynama durumu söz konusu oldu?u için kaçak bahis oynamak yani kaçak iddaa yapmak yasak. ?llegal bahis oynayabilecek güvenilir site bulmakta bir o kadar zor olmakta. Buldu?unuz siteleri web üzerinden muhakkak ara?t?r?n. Daha önce o site üzerinden oynam?? birileri var m? soru?turun.

Arayüzüne de dikkat edin, yüksek miktarlarla tasarlanm?? siteler genel olarak güvenilirlik verir. Bilgilerinizi her siteye bu nedenle vermeyin. Çünkü doldurdu?unuz bilgiler, sizin ?ahsi güvenli?inizi tehdit alt?na alabilir. Sizin üzerinizden i?lemler yapabilirler. Örnek vermek gerekirse, bilgilerinizi payla?t???n?z bahis siteleri kendi aralar?nda muhakkak bu bilgileri payla?maktad?r.

Her gün telefonunuza mesaj gelebilir… 

Bu sebepten dolay?, hergün telefonunuza bilmedi?iniz yeni bahis siteleri üzerinden bir kaçak bahis sitesinden mesaj gelebilir. Çünkü siz onlar için art?k, kaçak iddaa oynayabilecek, bir bahisçi olarak gözükürsünüz. Sadece onlar size bu mesaj? atmakla kalmaz, sizin bilgilerinizi ba?ka bahis sitelerine verip, onlar?nda size mesaj atmalar?n? sa?layabilirsiniz.

Para yat?r?rken yüksek miktarla ba?lamay?n… 

Mutlaka ilk para yat?r?rken, yüksek miktarlarla ba?lamay?n. Az bir miktar ile sistemi deneyin ve dikkatli oynayarak kazanmaya endeksli olun. Kazand???n?z zaman paray? çekmeye çal???n. E?er paran?z? k?sa süre içerisinde sizi u?ra?t?rmadan, hesab?n?za yat?r?yorsa, biraz daha yüksek miktarla sistemden oyun oynayabilirsiniz. ?llegal bahis bahislere dikkat edin, baz? maçlar canl? da yani gerçek dünya da, söz gelimi yirmi ikinci dakikay? yeni geçmi?tir. Ama bahis sitelerinde o biraz daha ileri ve geri olabilir.

Maçlar?n e? zamanl? olarak olup olmad???na bu nedenle dikkat edin.Oranlar önemli e?er oranlar da çok büyük yan?lg?lar görüyorsan?z. O siteler genellikle, maçlar?n neticelerini bilip, kullan?c?s?n?n paras?n? elde etmek için u?ra??yor olabilir. E?er h?rsl? bir ki?ili?e sahipseniz, uzak durun. Bu yeni bahis siteleri üzerinden büyük miktarlar kaybedebilirsiniz. Sizin için önemli olmayan, gitse de üzülmeyece?iniz miktarlarla oynamay? unutmay?n.