KULİSBET NEDİR ?

Posted by

Güvenlik, kaliteli hizmet ve yüksek oran?n Türkiye’deki bir numaral? adresi olan Kulisbet 2015’ten bugüne, tüm üyeleri için 7/24 sizlerle !  Üyelerimiz için özel planlanan bonuslar, deneyimli finans ekibi taraf?ndan dikkatle analiz ediliyor ve kazan?lan tutarlar üyelerimizin hesaplar?na 5 dakikada üstelik özel yat?r?m freebetleri ile ekleniyor. Kulisbet olarak öncelikle dikkat etti?imiz noktam?z canl? bahis alan?nda tabu haline gelmi? alg?lar? y?kmak ! Online sektörde güvenlik ad?m?nda kar??n?za ç?kabilecek tüm pürüzleri ortadan kald?rarak e?lenceli bahis ve sanal oyunlar hizmetini bir t?k ötenize getiriyoruz ! Ek olarak yine üyelerimiz için özel tasarlanan çe?itli yat?r?m ve çekim avantajlar?, bütçe dostu bonuslar? Twitter, ?nstagram, Facebook gibi sosyal medya hesaplar?nda da takipçilerine etkinlikler düzenleyerek etkile?imimizi sizinle daha da yak?n tutuyoruz.

 Alan?nda profesyonel finans ekibi, deneyimli canl? destek çal??anlar?m?z ile Kulisbet, üyeleriyle günden güne büyümekte ve ad?ndan olumlu yorumlar?yla s?kça söz ettirmektedir. Ayn? zamanda;  Canl? casino, canl? iddia, slot oyunlar gibi Kulisbet ile üyelerine özel tasarlanan farkl? bonuslar ile harmanlanarak muhte?em bir deneyim olarak, tasarlan?r ve sürekli olarak sektör popüleritesiyle parallel olarak güncellenir. Günümüzde trend olan Elektronik Spor alan?nda da geni? oyun yelpazesi ile tüm yat?r?mc?lar?m?zla güvenli hizmetle bulu?turan Kulisbet, bu alanda da üyelerine deneyimi e?lenceli bir ?ekilde aktarmakta !  Sitemizdeki trend olan baz? güncel bonuslara göz atacak olursak; Sal? ve Per?embe günlerine özel Canl? Casino alan?nda %30 discount f?rsat? bulunmaktad?r. Kay?p Bonusu yat?rm?? oldu?unuz ve kaybetti?iniz anaparaya istinaden verilecektir.Kay?p bonuslar? hesaplamalar? gerçekle?tirilirken son yat?r?m i?leminden itibaren 24 saat içerisindeki yat?r?m ve çekim i?lemler? baz al?n?r. Kar – zarar durumuna bak?larak i?lemler yap?lmaktad?r. Hafta içi her gün %50 yat?r?m bonusu için minimum 200 TL Yat?r?m sa?laman?z gerekmektedir. Promosyonumuzdan Hafta içi Her gün yararlanabilirsiniz.

Al?nabilecek maks?mum Freebet tutar? yat?r?m tutar?n?n %50 si kadar olup 250 TL ile s?n?rland?r?lm??t?r. Kulisbet bu bonuslar?n yan? s?ra yat?r?m yöntemleri alan?nda da üyelerine geni? bir yelpaze sunarak, çe?itli ve avantajl? alt limit f?rsatlar?n? sizlerle bulu?turuyoruz !  Banka ve Kredi kart? ile minimum 20? veya Bitcoin ile minimum 50? gibi bir çok yat?r?m f?rsat?n? da ülkemizin en güvenilir bahis sitesi Kulisbet’te deneyimleme f?rsat? bulabilrsiniz. Tüm yat?r?mc?lar?m?z için özel dü?ünülen alt limitler, yüksek oranlar ve 5 dakikada çekim garantisiyle bulu?mak için sitemizi ziyaret ederek siz de ailemize kat?labilirsiniz !