Kulisbet Güvenilir Mi? Kulisbet Yeni Adresi Nedir?

Posted by

Kulisbet Güvenilir Mi? Kulisbet Yeni Adresi Nedir?

Dünyan?n en büyük canl? bahis siteleri listesinde ön s?ralarda bulunan ve küresel çapta büyük bir kullan?c? say?s?na sahip olan Kulisbet Türkiye’deki ismi ile Kulisbet sitesi, sanal sporlar?n ve canl? casino keyfini ya?ayabilece?iniz en güvenilir firmalar aras?nda bulunmaktad?r. Her ay düzenlenen yeni bahis oyunlar? ile ziyaretçilerine e?siz bir iddaa keyfini ya?atmay? ba?aran Kulisbet Kulisbet ayr?ca ho? geldin bonusu veren ?irketlerden bir tanesidir.

Sadece bahis severlerin de?il canl? maç izleme keyfi ya?amak isteyen ki?ilerinde s?kça ziyaret etti?i bu sitede gerçekle?tirdi?iniz iddaa kuponlar?n? canl? takip etmenizde mümkün. Mü?terilerine en iyi ve h?zl? hizmeti vermeyi temel ilke kabul etmi? olan firma bu çerçevede bünyesinde pek çok mü?teri temsilcisi, alt yap? uzman? ve profesyonel personel çal??t?rmaktad?r.

Kulisbet sitesine giri? yap?p canl? casino tecrübesi ya?ad???n?zda kendinizi Las Vegas’da hissedebilirsiniz çünkü oyunlar?n görsel aç?s?ndan yap?s? ve birbirinden güzel kurpiyerler sizlere büyülü bir ortam sunuyor.

Siteyi di?er canl? bahis sitelerinden ay?ran en büyük özelliklerin ba??nda ise online oyun say?s?n?n çoklu?u geliyor, tam 10.000’den fazla canl? oyun oynayabilece?iniz bu platformda zaman?n nas?l geçece?ini anlayamayacaks?n?z. Futboldan tenise kadar bir çok spor müsabakalar? için canl? iddaa oynayabilir üstelik yüksek bahis oranlar? ile kazanc?n?z? maksimum seviyeye ç?karabilirsiniz. Böylesine büyük bir canl? bahis sitesinde hemen yerinizi al?n ve hem daha çok kazan?n ayn? zamanda güzel vakit geçirin.

Kulisbet Para Yat?rma

Firman?n alt yap?s? ?uanda iki farkl? ödeme kanal? üzerinden para yat?rmay? kabul etmektedir. Bunlardan bir tanesi havale ile ödeme yapma di?eri ise Cepbank yöntem ile ödemedir. Havale ile ödeme i?lemi yapacak olan ki?iler ilgili sayfada yer alan banka hesaplar?na en az 250 TL ödeme yapmas? gereklidir, yap?lan ödemenin ard?ndan ortalama yar?m saat içerisinde bakiyeniz yüklenecektir böylece bahis keyfini doyas?ya ya?ayabilirsiniz.

??Bir di?er yöntem ise Cepbank kanal?d?r. Günümüzde pek çok bahis firmas? bu ödeme yöntemini aktif olarak kullanmaktad?r. Garanti, Akbank ve çe?itli bankalar üzerinden Kulisbet  i?letmesinin size belirtti?i numaralara Cepbank i?lemi gerçekle?tirebilirsiniz Havale i?leminden en büyük avantaj? daha dü?ük alt limiti olmas? ve gizlilik aç?s?ndan daha güvenli olmas?d?r, Cepbank ile en az 50 TL bakiye yüklemesi yapman?z mümkün.

Kulisbet Para Çekme

Bu yaz?m?zda her ne kadar para yat?rma i?lemini ayr?nt?l? olarak aktarsak da en çok sorulardan biri olan Kulisbet para çekme i?lemine de k?saca de?inmek istiyoruz. Kulisbet sitesinde bahis oynay?p para kazand???n?z taktirde bu paray? kolay bir biçimde çekebilirsiniz en az 100 TL para çekme talimat? verebilece?iniz Kulisbet , gerekli incelemeler ard?ndan belirtti?iniz ödeme kanal?na para transferi i?lemini gerçekle?tirmektedir. Sorunsuz bir biçimde para çekebilmek için hesab?n?z?n onayl? olmas?, en az bir kere para yat?rm?? olman?z ve farkl? hesaplar aras? para transferi yapmam?? olman?z gereklidir.

Kulisbet Üyelik ve Bonus F?rsatlar?

2014 senesinden beri canl? bahis sektöründe aktif bir biçimde yer alan Kulisbet sitesi, üyelerine avantajl? pek çok oyun ve kazanma f?rsat? sunmaktad?r. Siteye üye olunduktan sonra al?nabilecek bonus alternatifleri, avantajl? yat?r?m f?rsatlar?, yüksek bahis oranlar? ve yüksek ödeme yüzdeleri ile avantaj sa?layabilmenin mümkün oldu?u bu bahis sitesinde pek çok müsabakaya canl? bahis yapabilirsiniz. Kulisbet , alan?nda uzmanla?m?? olan ki?iler taraf?ndan yönetilmektedir ve h?zl? bir mü?teri temsilcisi alt yap?s?na sahiptir.

Kulisbet Hakk?nda Bilgiler

Kulisbet , Web sitesini kurarken kendi ticari marka ad?na yer vermi?tir. Curacao hükümetine kay?tl? bir ?irket olarak bahis hizmetleri sunan bu site, 8048/JAZ2013-001 numaral? lisans? üzerinden denetlemektedir böylece sitenin kaçak bahis sitesi olmad??? tescillenmi?tir. Curacao hükümetinin atam?? oldu?u ba??ms?z kurulu? olan Hollanda Atilleri, web sitesinde yer alan bütün i?lemleri denetler. Teknik alt yap?s? Pronet Gaming ?irketi taraf?ndan sa?lanan bahis sitesi üyelerine ?effaf bir ?ekilde hizmet vermektedir.
 

??
??