Kulisbet Güncel Adresi

Posted by

Çok güçlü ve sa?lam bir yat?r?m sistemine sahip olan Kulisbet, her alanda sundu?u avantajl?  bonuslarla önümüzdeki günlerde daha pek çok kampanyay? hizmete geçirmeyi planl?yor. Mobil eri?im imkan? da oldukça h?zl? ve konforlu kullan?m kolayl??? sunuyor. Böylelikle ak?ll? telefonlar?n?zdan oturdu?unuz yerden kendi iste?inize göre seçti?iniz oyunlar? konforla oynayabilirsiniz. Güncel yeni oyun alternatifleri için de online bahis siteleri ve kazanç grafikleri son dönemde büyük bir ivme kazan?yor. Kulisbet sitesi de ?irket yap?s?, finansal bünyesi ve sa?lam yat?r?m ölçe?i ile piyasaya h?zl? bir giri? sa?lad?. Bu ba?lamda Kulisbet hem e?lendiren oyun çe?itleri hem de kazançl? bahis ve canl? casino alternatifleri ile binlerce kullan?c?n?n yüzünde ve kalbinde tebessüm b?rakmay? ba?ar?yor.
Kulisbet kay?t
Kulisbet’te bir hesap olu?turmak için çok fazla efor sarfetmeniz gerekmiyor. Oyuncular? yoran i?e yaramaz niteliklerden ar?nd?r?lm?? bir ?ekilde a?amalar? tamamlayabiliyorsunuz. Kay?t esnas?nda sizden istenen ki?isel verilerinizi ve ileti?im kayd?n?z? do?ru bir ?ekilde siteye girmelisiniz. Profil ve kimlik verilerinizi, ileti?im, adres ve mail bilgilerinizi kay?t formunda tam ve düzgün bir ?ekilde doldurman?z yeterli olacakt?r. Mail veya SMS ile aktivasyon sa?layabilirsiniz. Bu da Kulisbet kay?t olma a?amas?n? oldukça h?zland?r?yor. 
Kulisbet bonus
2021’in ilk günleri itibari ile firma yeni üye olacak oyunculara %50 ho? geldin bonusu vermektedir. Kulisbet yeni üyelerine siteyi hem deneyimlemek hem de keyifle yat?r?m yapmak isteyen bahis severlere ilk yat?r?mlar?na özel ho? geldin bonusu sunarak yat?r?mlar?na ek kazanç sa?lama f?rsat? veriyor. Yaln?zca yeni üye olanlara bu hak tan?n?yor. Bu promosyondan yararlanmak için öncelikle para yat?rmak gerekmekte. Minimum 50 TL bile yat?r?m yaparak bu bonus kampanyas?ndan yararlanmak mümkün. Bonusunuzu kullanmak için yat?r?m yaparken ilgili k?s?mdaki bonus tercihini seçmeniz gerekiyor. Üyelik a?amas?ndan 7 günlük zaman zarf?nda bonusu aktif etmeniz ve en geç de 30 gün içinde bonusu de?erlendirmelisiniz. Aksi takdirde ald???n?z bonus silinmektedir. Yeni üyelik olu?turarak almaya hak kazand???n?z bu bonusla elde etti?iniz kazançlar? da çevrim ko?ullar?n? yerine getirdikten sonra hemen çekebilirsiniz. Kulisbet ile yat?r?m?n keyfine vard?ktan sonra asla vazgeçemeyecek, sahnede sen de yerini alacaks?n !