Kulisbet Güncel Adres

Posted by

2015 y?l?ndan bugüne Türkiye’den üye kabul eden Kulisbet, ülkemizdeki en kaliteli ve en güvenilir yurtd??? bahis siteleri aras?nda yer al?yor. Kulisbet Türkçe, ?ngilizce ve Rusça olmak üzere üç farkl? dilde kullan?m imkan? sa?l?yor. La Liga’da  Real Madrid ve Barcelona futbol tak?mlar?n?n resmi sponsorlu?unu yapmaktad?r. Kulisbet’in büyük bir bahis ?irketi olmas?, firman?n çok çe?itli sponsorluk anla?malar?na da kat?l?m imkan? sa?l?yor. Bu sayede hem ismini daha fazla ki?iye duyuruyor hem de spor kulüplerine katk?da bulunuyor.
Kulisbet giri?
Türkiye pazar?nda oldukça deneyimli olan Kulisbet bahis sitesi, yurt d??? kökenli olmas? sebebi ile Türkiye’de yasal olarak hizmet sa?layam?yor. Yasal ve lisansl? olarak hizmet verse de Türkiye’de bir ofis açam?yor. Fakat online olarak her zaman bu siteye üye olup avantajlara sahip olmak mümkün. Belirli aral?klarla Kulisbet’in web adresi de?i?mekte. Bu nedenle Kulisbet giri? i?lemlerinizi sadece yeni adres üzerinden yapabilirsiniz. ?u an kulisbet139.com adresinden eri?im mümkün olmakla, yak?n bir zamanda bu adresin de güncellenebilece?ini belirtmek istiyoruz. Ancak Kulisbet ana sayfas? üzerinden her zaman siteye güvenle giri? yaparak yeni adres arama çabas?ndan kurtulabilirsiniz.
Kulisbet spor bahisleri
Kulisbet’te spor bahislerine geni? bir bölümde yer veriliyor. Maç öncesi bahisler, canl? bahis, sanal sporlar ve e – spor seçenekleri ile her zaman bahis yapma imkan? sunuluyor. Hatta futbol dal?nda dünyan?n hemen hemen her yerinden kar??la?malara bahisler aç?l?yor. Ço?u önemli kar??la?malar ile üst düzey futbol ligleri için her zaman en iyi bahis oranlar? ile kuponlar haz?rlayabilirsiniz. Futbol önde olmak üzere, tenis, basketbol, buz hokeyi gibi daha birçok spor dal?na bahis alabilme lüksüne sahipsiniz. Ayr?ca belli dönemlerde farkl? bahisler de aç?l?yor. Canl? bahis sahas?nda ise yukar?da sayd???m?z spor dallar?n?n büyük bir k?sm?na maç esnas?nda bahis haz?rlayabilirsiniz. Ayn? zamanda bir çok kar??la?may? Kulis TV ekranlar?ndan canl? olarak izleme ayr?cal???n?z da bulunuyor.
Kulisbet casino oyunlar?
Hepsi birbirinden e?lenceli ve kazançl? slot oyunlar? ile oldukça keyifli vakit geçirece?iniz casino bölümünde binlerce oyun sizleri bekliyor. Oyun sektörünün ba?ta gelen firmalar?ndan olan Evolution Gaming, PragmaticPlay, Ph Casino gibi ve daha fazla sunucunun oyunlar?na h?zl? bir ?ekilde eri?ebilirsiniz. Canl? casino marketinde yine birçok oyun sa?lay?c? taraf?ndan yönetilen canl? oyunlara yer verilmekte. Bunlar; Türkçe Rulet, Blackjack, Texas Hold’em, Baccarat gibi canl? oyunlar olarak oyun severlere Kulisbet taraf?ndan sunuluyor.