Kaçak Online Bahis Siteleri

Posted by

Kaçak Online Bahis Siteleri

Türkiye’de online bahis olu?umlar? her geçen zaman daha da yükseli? göstermketedir. Bu durumun en büyük etmeni ise yerli bahisçilerin iddaa a?k? ve bahis sitelerinin sunmu? oldu?u nitelikli hizmetlerdir. Ancak bizim ülkemizde online bahisin büyük bir k?sm? illegal yöntemler ile hizmet vermektedir.Çünkü Telekomünikasyon ?leti?im Ba?kanl??? yani T?B, yabanc? uyruklu bahis sitelerine yasak getirmi?tir.

Bu yasak kapsam?nda da ula??m engeline maruz kalan bahis siteleri baz? zamanlarda adres de?i?ikli?i yaparak ilerler. Yani güncel adres de?i?imleri gerçekle?tiren bahis siteleri kaçak ama nitelikli bir faaliyet sunumu gerçekle?tirmektedir. Ancak bu durumun kullan?c?lar için herhangi bir s?k?nt? ya?atmad???n? da bilmenizi isteriz.

2007 y?l?ndan bu yana uygulanan bu sansür uygulamalar?, piyasalarda hizmet sunan bahis sitelerinin farkl? yöntemler geli?tirmesine vesile oldu. Keza Kulisbet gibi pek çok önemli bahis sitesi lisanslar?n? Curacao ve Malta gibi az tan?nm?? ülkelerin lisanslar?n? alarak faaliyetlerini ilerletmektedir. Çünkü bu tarz lisanslar?n hem vergisi dü?ük, hem de kurallar? avantajl?d?r. Üstelik sitelerin kullan?c?lar?na yasal bir hak tan?malar?n? sa?lar. Bu da bizim ülkemizde illegal bir konuma ta?maktad?r.

Kaçak Bahis Oynamak Suç Mu?

Biraz önce de belirtti?imiz üzere Türkiye’deki online bahis sitelerinde bahis veya casino yapmak suç de?il. Bu durum kullan?c?y? asla etkilemez. Aksine bahis siteleri baz? vakitler adres de?i?ikli?i yapsa bile, kullan?c? yeni adrese de ayn? kullan?c? ad? ve ?ifresi ile rahatl?kla giri? yapabilir. Yani bu durum T?B ile siteler aras?nda var olan bir gidi?att?r.

Tabii bu a?amalar daimi olarak kendini güncellemekte olan bahis sitelerinin takibini de iyi yapmak gerekir. Aksi halde düzenli bir bahis olu?umu elde etmek biraz s?k?nt?ya dü?ebilir. Fakat yine de ne olursa olsun online bahis sitelerinde yüksek seviyeli kazançlar elde etmeniz olanakl? hale gelecektir.

Güncel Bahis Adresleri Nas?l Ö?renilir?

Tükiye’de online bahis yasak oldu?u için devaml? engellenip ar?ndan da güncellenen bahis adresleri hakk?nda bizim sitemizden bilgiler edinebilirsiniz. Bu sitelerin genel ayr?nt?lar? ve yeni adreslerine dair pek çok önemli bilgi sizleri bekliyor olacak.Son olarak ?unu da kesinlikle bilmelisiniz ki, teknolojik geli?melerin devaml? basamak atlad??? ve birkaç t?k ile dünyan?n bir ucuna ula??ld??? bu dönemde, online olarak bahis yapman?n ayr?cal???na daima ula?abilirsiniz. Nitekim bu ayr?cal?klara alternatif olarak kaçak online bahis sitelerinden ula?abilirsiniz. Nitekim ülkemiz online bahis piyasalar?nda hizmet sunan pek çok nitelikli bahis sitesi sizlerin kazançl? bir bahis hayat? elde edebilmeniz için elinden geleni yapmaya haz?r.